Mừng chúa ra đời

Mừng ngày Chúa ra đời đờiNào mình thế tay tươi cườiHòa bình đến mang đến muôn ngườiCùng đựng tiếng ca mừng vuiMừng ngày ngày lễ noel an hòaMừng hạnh phúc cho muôn nhàTừ thành phố hay đồng quê muôn nơi đựng tiếng hát ca vang lừngBong bing bong bong bing bong chuông giáo đường thanh vang.Đêm noel chuông vang như bao thương yêu vang lan vào ánh sao sángBong bing bong bong bing bong.Đêm giáng trần.Thiên Chúa.Xin dâng lên muôn kinh trong đêm.Thiên Chúa giáng sinh thành lập Mừng ngày Chúa có mặt đờiNào mình núm tay tươi cườiHòa bình đến đến muôn ngườiCùng chứa tiếng ca mừng vuiMừng ngày ngày lễ noel an hòaMừng hạnh phúc cho muôn nhàTừ tp hay đồng quê muôn nơi đựng tiếng hát ca vang lừng.Đêm Noel tối Noel ta hãy thuộc vui lên.Đêm Noel tối Noel.Xin ơn bên trên ban độc lập cho è thế.Đêm Noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên.Đêm Noel vui tối Noel ta tuyệt chúc nhau câu cườiA day or two agoI thoughtI"d take a rideAnd soon miss fan me bright was seated by my side.The horse was lean & lank misfortune seemed his lot.He got into a drifted ngân hàng and we"ve got up sot.Jingle bells.Jingle bells jingle all the way.Oh what fun it is to lớn ride in a one horse xuất hiện sleigh.Jingle bells.Jingle bells jingle all the way.Oh what fun it is to ride in a one horse mở cửa sleigh.

Bạn đang xem: Mừng chúa ra đời

bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 7 bài.
Cẩm Vân

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:


Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.