Bài Viết Về Internet Bằng Tiếng Anh

Nếu ai đang đọc hầu hết dòng chữ này thì nghĩa là bạn đang được hưởng lợi từ mạng internet rồi đó. Tự khi gồm “In-tơ-nẹt”, cứ bao gồm gì ngần ngừ là họ lại “lên mạng”. Xung quanh ra, vẫn còn rất nhiều tác dụng khác mà Internet rước lại.

Bạn đang xem: Bài viết về internet bằng tiếng anh

Sau đây, thủ thuật Não sẽ nhắc nhở bạn giải pháp viết về ích lợi của Internet bởi tiếng Anh. Thuộc xem demo nhé!


I. Bố cục nội dung bài viết về lợi ích của Internet bởi tiếng Anh

Trước lúc viết bài xích thì ta buộc phải lên dàn ý trước nhằm đỡ “lú” khi viết, né viết một cơ hội rồi cạn ý tưởng.

Một nội dung bài viết cơ bạn dạng về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh có thể được thực thi theo các phần bên dưới đây:

Phần 1: Phần mở đầu: cất câu chủ đề (topic sentence) trình diễn ý tầm thường và quan lại điểm của doanh nghiệp về Internet

Độ phổ cập của Internet hiện nayKhẳng định Internet mang về nhiều lợi íchSuy nghĩ của người sử dụng về Internet…

Phần 2: nội dung chính: Nêu ra những tác dụng của Internet, mỗi tiện ích cần kèm theo phân tích ví dụ (ví dụ dẫn chứng, tại sao (tại sao lại hữu dụng ích đó), công dụng (lợi ích đó dẫn tới điều gì,…)

Nguồn tin tức rộng mởGiúp học tập, thao tác làm việc thuận lợiCông chũm giải tríKết nối phần đông người…

Phần 3: Phần kết: Tóm gọn lại ý chính, nêu cảm nhận/suy nghĩ/dự đoán của doanh nghiệp về Internet.

II. Từ vựng thường dùng để viết về công dụng của Internet bằng tiếng Anh

Trước khi hợp tác vào nội dung bài viết về ích lợi của Internet bằng tiếng Anh, các bạn nên học trước một số trong những từ và nhiều từ thông dụng tương quan đến chủ thể này để tiện áp dụng hơn nha.

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nthe Internet/ði/ /ˈɪntərˌnɛt/mạng Internet
nwebsite/ˈwɛbˌsaɪt/trang web
nresource/ˈrisɔrs/tài nguyên
ninformation/ˌɪnfərˈmeɪʃən/thông tin
ncommunication/kəmˌjunəˈkeɪʃən/truyền thông
nentertainment/ˌɛntərˈteɪnmənt/giải trí
nsearch engine/sɜrʧ/ /ˈɛnʤən/công vắt tìm kiếm
nelectronic devices/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/ /dɪˈvaɪsəz/thiết bị năng lượng điện tử
nsocial network/ˈsoʊʃəl/ /ˈnɛˌtwɜrk/mạng buôn bản hội
nplatform/ˈplætˌfɔrm/nền tảng
ndistance learning/ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/học từ bỏ xa
nonline courses/ˈɔnˌlaɪn/ /ˈkɔrsəz/khóa học trên mạng
nshopping online/ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/mua mua trực tuyến
vto download/tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/tải xuống
vto browse the Internet/tu/ /braʊz/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/truy cập internet
vto access to/tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/truy cập tới
vto visit a website/tu/ /ˈvɪzət/ /ə/ /ˈwɛbˌsaɪt/truy cập một trang web
adjavailable/əˈveɪləbəl/có sẵn
adjconvenient/kənˈvinjənt/tiện lợi
adjfrequent/ˈfrikwənt/thường xuyên
adjenormous/huge/ɪˈnɔrməs///hjuʤ/khổng lồ
adjeffective/ɪˈfɛktɪv/hiệu quả

*
*

3. Đoạn văn mẫu viết về công dụng của Internet so với người cao tuổi bởi tiếng Anh

Đừng nghĩ người “có số tuổi tương đối lớn” thì đang mù tịt về technology nha. Mạng internet cũng đưa về khá nhiều tác dụng cho ông bà bọn họ đó.

Bài văn mẫu:

I believe that there are many great reasons for elderly people lớn use the Internet.

Firstly, it is a fact that the internet can help them to ward off mental illness. Nowadays, depression happens quite often with old people. This is because they feel isolated và lonely frequently. Luckily, the mạng internet can be used khổng lồ promote social engagement in a number of ways. For instance, elderly people can have đoạn phim chat sessions with their friends and relatives regularly. They can also participate in online groups, join a social network & much more. Constantly talking lớn other people can help them khổng lồ remain mentally stimulated and avoid mental illness.

Xem thêm:

Another benefit of the mạng internet is that it helps old people to lớn learn new things. They can join some online learning groups or clubs, or join a community dedicated to lớn sharing knowledge about their favourite topic. Realising that there are many like-minded people who are passionate about the same hobbies can be a huge draw!

Finally, shopping online is fun! Elderly people find buying presents for their families happy and satisfied. They can also vì their daily grocery shopping. This can be extremely convenient & creates a satisfying feeling of independence for the old.

To conclude, it’s true that with the Internet, elderly people can have a more busy, entertaining and exciting life.

Dịch nghĩa:

Tôi tin rằng có tương đối nhiều lý do tuyệt vời nhất để người cao tuổi thực hiện Internet.

Thứ nhất, thực tiễn là Internet có thể giúp họ tránh khỏi bệnh dịch về trọng tâm lý. Ngày nay, bệnh dịch trầm cảm xẩy ra khá liên tiếp với người già. Điều này là vì họ liên tiếp cảm thấy bị xa lánh và cô đơn. Suôn sẻ thay, Internet có thể được áp dụng để cửa hàng sự thúc đẩy xã hội theo một vài cách. Ví dụ, fan cao tuổi có thể thường xuyên trò chuyện đoạn clip với bạn bè và người thân trong gia đình của họ. Họ cũng hoàn toàn có thể tham gia vào những nhóm trực tuyến, tham gia social và chưa dừng lại ở đó nữa. Hay xuyên thì thầm với tín đồ khác có thể giúp họ kích ưa thích tinh thần và nên tránh được căn bệnh tâm lý.

Một ích lợi khác của mạng internet là nó giúp những người dân già học hỏi và chia sẻ những điều mới. Họ hoàn toàn có thể tham gia một số nhóm hoặc câu lạc cỗ học tập trực tuyến, hoặc thâm nhập một cộng đồng dành riêng rẽ để share kiến ​​thức về chủ đề mà người ta yêu thích. Nhận thấy rằng có nhiều người cùng chí hướng và đam mê cùng sở thích có thể là một điểm thu hút rất lớn!

Cuối cùng, buôn bán trực đường rất vui! fan cao tuổi cảm thấy việc mua quà cho mái ấm gia đình rất vui với thỏa mãn. Họ cũng có thể mua sắm hàng ngày. Điều này rất có thể vô cùng thuận lợi và chế tạo ra ra xúc cảm độc lập, hài lòng cho tất cả những người già.

Để kết luận, đúng là với Internet, tín đồ cao tuổi hoàn toàn có thể có một cuộc sống đời thường bận rộn, giải trí và thú vui hơn.

IV. Kết bài

Qua nội dung bài viết này, thủ thuật Não đã trình làng đến bạn cách viết về tác dụng của Internet bởi tiếng Anh. Cùng với đó là từ vựng cùng ba nội dung bài viết ngắn tham khảo. Bạn có thể ứng dụng những kỹ năng và kiến thức trên vào bài viết hoặc trong tiếp xúc tiếng Anh phần lớn ổn áp nha!