Bản đồ thị xã điện bàn

*

Bạn đang xem: Bản đồ thị xã điện bàn

Đảng bộ, chính quyền và quần chúng. # thị làng Điện Bàn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, trọng trách năm 2021
*

Xem thêm:

♦ bản đồ quy hoạch trở nên tân tiến đô thị Điện Bàn mang lại năm 2020, định đào bới năm 2030
Tác giả: ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn .
*
bạn dạng đồ quy hoạch cải cách và phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2020, định tìm hiểu năm 2030
♦ hội thảo chiến lược “Định hướng links phát triển bền chắc đô thị Điện Bàn cùng với Đà Nẵng và Hội An”
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
*
*
Để tìm mang đến mình kim chỉ nan phát triển cân xứng với văn hóa, đk của địa phương, Ủy ban quần chúng huyện Điện Bàn sẽ tổ chức triển khai họp hội thảo “Định hướng links phát triển chắc chắn đô thị Điện Bàn cùng với Đà Nẵng với Hội An”.

*
Hệ thống giám sát và đo lường nhiệm vụ của tỉnh
*
Lịch công tác Thị ủy
*
Lịch công tác làm việc HĐND và UBND
*
Hệ thống làm chủ & Điều hành quá trình
*
hệ thống mail công vụ
*
tin tức dự án chi tiêu xây dựng quần thể đô thị, đơn vị ở thương mại
*
Hệ thống cai quản CBCCVC
*
Tra cứu văn bản

Văn bản HĐND