Cách Gõ Tiếng Việt Khi Dùng Kiểu Texlex Trên Unikey

Kiểu gõ Telex là hình trạng gõ phổ biến đối với phần nhiều người cần sử dụng sử dụng ứng dụng gõ giờ đồng hồ Việt Unikey. Để gõ được giờ đồng hồ Việt tối thiểu bạn nên biết cách gõ Telex, phương pháp gõ các dấu với bảng mã Telex bên dưới đây để giúp bạn.

Bạn đang xem: Cách gõ tiếng việt khi dùng kiểu texlex trên unikey

1. Hình trạng gõ TELEX

Bảng 1. Các phím gõ lốt tiếng Việt của hình dáng gõ TELEX.

Sắc": s cuối từHuyền `: f cuối từHỏi ?: r cuối từNgã ~: x cuối từNặng .: j cuối từXoá vệt vừa gõ: z cuối từ


Ví dụ:

quanr = quảntrij = trịhots = hótlangx = lãnghoaf = hòaquanrz = quan

Khi họ muốn xóa đi dấu sẽ viết sai thay bởi dấu khác, bạn cũng có thể dùng chữ z để xóa đi lốt sai đó, với viết lại bình thường. Trong lấy một ví dụ trên, r đó là dấu hỏi, cùng khi mình không thích để vệt hỏi kia thì bạn có thể dùng chữ z để quăng quật đi. Giữ ý, chữ z chỉ hoàn toàn có thể xóa vết khi chúng ta đang viết, cùng chưa dịch rời ra khỏi chữ đang gõ còn nếu như không chữ z cũng không phát huy tính năng là xóa lốt được.

Bảng 2: Gõ những chữ đặc biệt â, ă, đ, ê, ơ, ô, ư, ươu

Khi mong mỏi viết chữ quan trọng đặc biệt ta viết chữ cội và thêm dấu, lấy ví dụ như viết chữ ô, chúng ta gõ o rồi gõ thêm o lần nữa, với chữ ư, rất có thể viết mình chữ w để thay thế cho biện pháp viết thường thì là chữ nơi bắt đầu và thêm dấu.

Còn đối với các chữ ă, đ, ê, ô thì bạn có thể gõ.

ă = awơ = owư = uwươ = uowâ = aađ = ddê = êô = oo


Ví dụ:

Quanr trij mangj = cai quản trị mạng

dduwowngf = đường

Với các bảng mã có chữ hoa có dấu (Unicode, hoặc những bảng mã 2 byte) , bạn chỉ việc gõ chữ gốc là chữ hoa, còn các dấu thanh, dấu mũ hoàn toàn có thể gõ phím chữ thường.

Xem thêm:

Với những bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), các bạn phải dùng font chữ hoa mới có được chữ hoa tất cả dấu. Nếu cần sử dụng font chữ thường, bạn chỉ có thể gõ được các chữ hoa không dấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

Nếu trong trường hợp mà các bạn gõ không nên dấu, nếu như muốn thay đổi bằng vệt khác thì bạn cũng có thể gõ đè lên vệt mới, nhưng chú ý rằng chữ cái này cũng chưa dịch chuyển ra ngoài từ sẽ gõ. Ví dụ: toanfs = toán, toansz = toan.

Khi gõ chữ mà gồm dấu bạn nên gõ những từ có dấu sinh hoạt cuối tự đó để tránh tình trạng đặt sai dấu thiết yếu tả trong giờ việt. Ví dụ nhằm chữ "hoàng", thay bởi gõ hofang hay hoafng, hãy gõ hoangf.

2. Bên cạnh Telex còn đẳng cấp gõ làm sao không?

Bên cạnh Telex, còn có VNI cùng VIQR, bạn có thể xem qua bảng so sánh cách gõ dưới đây:


Trong bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta, thường mọi chữ cái sẽ sở hữu dấu như ă, ớ, â, ừ, ứ... Nếu như muốn viết được những chữ cái có vệt này bọn họ cần tiến công chữ trước, sau đó gõ những dấu thanh, dấu mũ, lốt móc. Với những kiểu gõ giờ đồng hồ Việt khác nhau sẽ bao gồm quy định những phím khác biệt cho các dấu thanh, lốt mũ với dấu móc. Chúng ta cũng có thể gõ phím vết ngay sau những chữ cái gốc, tuy vậy điều này hoàn toàn có thể khiến cho bài toán bỏ vệt không đồng điệu ở các từ. Ví dụ: chữ toán rất có thể được viết thành tóan. Cùng với UniKey, chúng ta nên gõ dấu ở cuối từ và UniKey vẫn luôn tự động đặt vết đúng vào vần âm cần thiết.

Nếu hy vọng để chữ sinh hoạt trang thái in hoa, bạn cũng có thể sử dụng 2 phím bấm cơ bạn dạng đó là SHIFT hoặc CAPS LOCK. Với các bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải sử dụng font chữ hoa mới đã có được chữ hoa bao gồm dấu. Còn đối với những font text thường, chúng ta chỉ rất có thể gõ được nhưng chữ cái in hoa ko dấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ứ, Đ, Ư.


4,2 ★ 64