CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG VIỆT

Bạn biết nói giờ đồng hồ Anh nhưng phải biết cách đặt câu hỏi sao mang đến đúng, đúng theo lý. Trong giao tiếp, có các dạng đặt thắc mắc tiếng Anh như sau: thắc mắc dạngđảo là câu hỏi Yes/ No (Câu hỏixác định,Câu hỏiphủ định),Câu hỏilấy thông tin/câu hỏicó từ nghi hoặc (Câu hỏicho … Nội dung,Bài tập, Questions, (Cácloạicâu hỏi)…Câu hỏiphủ định được thành lập bằngcáchthêm not (n’t) vào sau cùng trợ đụng từ. Quanh đó ra, còn cócáctrườnghợpđặc biệt củacâu hỏiđuôi.

Bạn đang xem: Cách đặt câu hỏi trong tiếng việt


*
*
*
*
*
*
*
*
Câu hỏi đuôi

+ nếu như mệnh đề bao gồm ở xác định thì phần đuôi ở che định với ngược lại.

Ví dụ:

Tom hasn’t got a car, has he?(Tom không tồn tại ô tô bắt buộc không?)

+ công ty ngữ là các đại từ cô động chỉ fan (everyone/everybody/someone/somebody/anyone/anybody/noone/

nobody, none, neither…)phần đuôi để là‘they’

Ví dụ:

Someone has broken your vase, hasn’t they?(Ai này đã làm vỡ lẽ lọ hoa của cậu buộc phải không?

+ nhà ngữ là các đại từ cô động chỉ đồ dùng (something/everything/anything, nothing)phần đuôi nhằm là‘it’

Ví dụ:

Nothing is impossible, isn’t it?(Không gì là không thể, cần không?)

+Nếu chủ ngữ trong mệnh đề bao gồm ở dạng đậy định(no one, nobody, nothing)hoặc trong mệnh đề chủ yếu có chứa trạng từ lấp định(never, rarely, seldom, occasionally,…)phần đuôi đặt ở dạng khẳng định.

Ví dụ:

No one loves me, vì they?(Chẳng bao gồm ai yêu tôi cả, phải không?)They never go swimming, bởi they?(Họ chẳng lúc nào đi bơi phải không?)

Các ngôi trường hợp quan trọng của thắc mắc đuôi:

Cấu trúc đặc biệt: S + used to lớn + V, didn’t + S?S + had better + V, hadn’t + S?S + would rather + V, wouldn’t + S?

+ với mệnh đề chính I’m…đuôi là aren’t I?

VD: I’m crazy, aren’t I?

+ Câu mệnh lệnhlàđuôi ‘will you?’

VD:Close the door, will you?

+ với Let:

Rủ ai cùng có tác dụng gì: Let’s go khổng lồ the cinema, shall we?Xin phép có tác dụng gì: Let me use your dictionary, will you?Đề nghị góp ai làm cho gì: Let me help you cook dinner, may I?Nếu câu sinh sống mệnh đề bao gồm có cất MUST

– MUST chỉ sự cần thiết thì phần hỏi đuôi cần sử dụng NEEDN’T.

Ví dụ:

Imustwork a lot khổng lồ meet the deadline,needn’t I?(Tôi phải thao tác thật nhiều để kịp hạn nộp, đúng không?)

– MUST chỉ sự quán triệt thì phần hỏi đuôi dùng MUST (+ NOT).

Ví dụ:

Theymustcome trang chủ late,mustn’t they?(Họ không được về nhà muộn, đúng không nào nhỉ?)Hemustn’tdate with her,must he?(Anh ta ko được hẹn hò với cô ấy buộc phải không?)

– MUST chỉ sự dự kiến ở hiện tại tại: tùy vào động từ theo sau MUST nhưng ta phân chia động từ ở vị trí hỏi đuôi mang đến phù hợp.

Xem thêm:

Ví dụ:

Hemustcome early,doesn’t he?(Chắc là anh ta mang lại sớm đấy nhỉ?)The childmustbe very good,is he?(Thằng nhỏ nhắn chắc là ngoan lắm đấy nhỉ?)Nếu câu ngơi nghỉ mệnh đề đó là câu cảm thán

(WHAT A/AN…, HOW…, SUCH A/AN…) thì danh từ vào câu cảm thán sẽ là công ty ngữ thiết yếu của câu, từ đó ta sẽ chuyển đổi danh từ quý phái đại từ phù hợp để làm chủ ngữ vào phần hỏi đuôi.

Ví dụ:

What a lovely kitten,isn’t it?(Con mèo kia đáng yêu quá, bắt buộc không nào?)How a handsome boy,isn’t he?(Anh ta đẹp nhất trai, đúng không?)Nếu câu ở mệnh đề thiết yếu có đựng HAD BETTER hoặc WOULD RATHER

Nếu câu sinh hoạt mệnh đề chủ yếu có đựng HAD BETTER hoặc WOULD RATHER, ta xem HAD, WOULD là trợ hễ từ và phân chia phần hỏi đuôi như bình thường.

Ví dụ:

You had better go to school early,hadn’t you?(Con nên đến lớp sớm, đúng không ạ nào?)You hadn’t better stay up late,had you?(Cậu không nên thức khuya, nên không nhỉ?)They’d rather play video clip games,wouldn’t they?(Họ thích đùa điện tử hơn, đúng không?)

Nếu câu ngơi nghỉ mệnh đề đó là câu điều mong thì phần hỏi đuôi sẽ dùng MAY.

Ví dụ:

Shewishesshe would become beautiful,may she?(Cô ta mong cô ta đã trở buộc phải xinh đẹp, bắt buộc không nhỉ?)

Nếu công ty ngữ của mệnh đề đó là ONE thì phần hỏi đuôi sẽ sở hữu chủ ngữ là ONE/YOU.

Ví dụ:

Onecan play this song,can’t you?(Một bạn nào đó rất có thể chơi bài này, đúng không?)

IV. Bài bác tập

Bài tập: Make questions for the underlined words or phrases

The dictionary is200,000 dong.I made itfrom a piece of wood.She bought itat the cửa hàng over there.No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)It took herthree hoursto finish the composition.I need a phone cardto phone my parents.It’sabout 1,500 kmfrom Hue to lớn Ho chi Minh City.The bank isopposite the restaurant.The dress lookedvery nice.I sawherlast night.Her neighbor gave hera nice dress.They returned to Americatwo weeks ago.Mrs. Robinsonboughta poster.My father wasin Ha Noilast month.He traveled to lớn Nha Trangby coach.She went lớn the doctorbecause she was sick.Nam left homeat 7 o’clockyesterday.Hetaught Englishin the high school.The homework wasvery difficultyesterday.She often does the houseworkafter doing exercises.

Đáp án bài xích tập

How much is the dictionary?How did you make it?Where did she buy it?Were you fine after the trip?How long did it take her khổng lồ finish the composition?What bởi you need a phone oto for?How far is it from Hue to Ho đưa ra Minh city?Where is the bank?How did the dress look?Who did you see last night?When did you see her?What did her neighbourhood give her?What did they vì chưng two weeks ago?When did they return to America?Who bought a poster?What did Mrs. Robinson buy?Where was your father last monthHow did he travel khổng lồ Nha Trang?Why did she go khổng lồ the doctor?What time did phái mạnh leave trang chủ yesterday?What did he teach in the high school?How was the homework yesterday?When does she usually vày the housework?

Qua bài viết về cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh, conwayhistory.org mong muốn bạn phát âm được cấu trúc, cách dùng để làm sử dụng trong giao tiếp với fan nước ngoài, cũng như thêm 1 phần kiến thức bắt đầu cho bạn.