CÁCH THÁO TƯỚNG TRONG DANH TƯỚNG 3Q

Trận Hình Nước Ngụy

- Về căn bản, những Tướng ngụy điều có khả năng hồi hộ mạnh, có thể kết hợp với nhau tạo thành thành 1 Động Cơ Bất Tử.

Bạn đang xem: Cách tháo tướng trong danh tướng 3q

- Động Cơ Bất Tử có nghĩa là mỗi lượt góp Tướng chỉ định hồi phục đủ lượng nộ khí, góp Tướng các lần ra tay đều hoàn toàn có thể thi triển được kỹ năng.

- cách chơi Động Cơ văng mạng rất đa dạng và linh hoạt, rất có thể dựa bên trên Tướng đang sẵn có và nhu cầu cá nhân để tạo thành trận hình Động Cơ văng mạng của riêng rẽ mình.

Đội hình cạnh bên Thương Trận:

(Điển Vi – Trương hòa hợp – hứa hẹn Chử - Trương Liêu – Tuân Úc)

*

Cách đánh:

• Điển Vi gần cạnh thương bạo kích cao, kết phù hợp với Hứa Chử tiêu diệt kẻ địch sinh lực thấp, Trương Liêu bỗng kích mặt hàng sau.• Trương Hợp khả năng kèm Vô Địch Thuẫn bao gồm khả năng bảo đảm đồng nhóm mạnh, Tuân Úc trị liệu hiệu quả và trị liệu lúc bị tấn công đảm bảo an toàn khả năng sống sót của đồng đội.• Đội hình này vẫn kích hoạt được hai team hợp kích Điển Vi + hứa hẹn Chử, Trương Liêu + Trương Hợp, gần kề thương tăng mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Điển Vi, gần cạnh thương bạo kích cao, hoàn toàn có thể đánh trọng mến hoặc diệt nhanh kẻ địch ở vị trí hàng dọc.


địa chỉ 2 Trương Hợp, thi triển năng lực tấn công đơn vị chức năng Tướng địch sản phẩm sau với vô địch thuẫn bảo đảm an toàn đồng team sinh lực thấp nhất, bao gồm khả năng bảo đảm mạnh.
địa chỉ 3 hẹn Chử, thi triển khả năng tấn công địch mặt hàng trước kèm truy Kích chắc chắn bạo, năng lực tiêu diệt kẻ địch sinh lực rẻ mạnh.

địa điểm 4 Trương Liêu, thi triển tài năng tấn công địch mặt hàng sau, rất có thể kết hợp với Điển Vi, Trương hợp gây đả kích chí mạng mang đến Tướng địch hàng sau.• Vị trí 5 Tuân Úc, trị liệu kết quả cực cao, khả năng hồi sinh lực khi bị tấn công bảo vệ khả năng sống sót của đội.• Vị trí 6 Nhân vật, gần cạnh thương cao, sức lực cũng ko tồi, tiến công được chịu đựng đòn được (Tất cả địa điểm đều có thể hoán đổi).

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quách Gia – Tào Nhân – Hạ Hầu Đôn – Tuân Úc – Trương Hợp.)

*

Cách đánh:

• những hiệu ứng trong chuần này: trầm khoác (câm lặng), choáng, vô địch, phục sinh lực, khống chế phong phú và đa dạng kèm hồi phục, địch thủ sẽ nằm gọn trong tay ta.• Quách Gia trầm khoác địch mặt hàng trước, Tào Nhân choáng địch hàng dọc, Hạ Hầu Đôn kiên trì phản đòn và có tác dụng hồi sinh lực, Trương vừa lòng vô địch thuẫn đảm bảo đồng đội, Tuân Úc trị liệu kết quả cao.• Đội hình này đang kích hoạt vừa lòng kích Hạ Hầu Đôn+Tào Nhân, Trận Hình trải qua khống chế và bảo vệ, giảm sát yêu quý phe ta, hủy hoại kẻ địch.

Phân tích tướng:

địa chỉ 1 Quách Gia, thi triển kĩ năng gây trầm khoác địch sản phẩm trước, hoàn toàn có thể hạn chế địch mặt hàng trước thi triển năng lực ở lượt đầu.• địa điểm 2 Tào Nhân, thi triển kỹ năng choáng địch sản phẩm dọc, có thể hạn chế địch mặt hàng dọc thi triển khả năng ở lượt đầu.• Vị trí 3 Hạ Hầu Đôn, thi triển năng lực tấn công địch sản phẩm dọc, hồi sinh sinh lực bạn dạng thân, có công dụng phản đòn mạnh, rất có thể khắc chế phe địch 1 mình diệt tướng tá (Vị trí 2, 3 hoàn toàn có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Tuân Úc, trị liệu tác dụng cực cao, kỹ năng hồi sinh lực khi bị tấn công đảm bảo khả năng tồn tại của đội.• Vị trí 5 Trương Hợp, thi triển kỹ năng tấn công đơn vị Tướng địch sản phẩm sau, vô địch bảo đảm đồng đội sinh lực thấp nhất, có khả năng bảo đảm an toàn cao.• Vị trí 6 Nhân vật, liền kề thương cao, sức khỏe cũng không tồi, đánh được chịu đựng đòn được (Tất cả địa chỉ đều có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Thục

- Thục có chức năng gây liền kề thương lớn, thông qua sát yêu mến bạo kích nhầm gấp rút diệt kẻ địch.

- Áp dụng chiến thuật một đòn tất chiến hạ để tốc chiến tốc thắng; hoặc kiềm chế kẻ địch, phá hủy dần dần. Giải pháp đa dạng với nhiều tổ hợp.

- Tổ hợp khác biệt sẽ có tác dụng khác nhau, mục tiêu đều nhằm tạo ra gần kề thương cao nhất.

Đội hình gần kề Thương-Bạo Kích:

Mã khôn cùng – lưu giữ Bị – Trương Phi – Hoàng Trung – quan tiền Vũ.

*

Cách đánh:

• Mã khôn xiết Tiên Thủ hỗ trợ hộ thuẫn giảm sát thương mang lại hàng trước; lưu lại Bị trị liệu khỏe mạnh và lúc bị giáp thương khả năng giúp hồi sinh lực toàn đội, bảo vệ khả năng tồn tại của đồng đội.• Trương Phi, quan Vũ, Hoàng Trung có lượng sát thương cao, lập cập tiêu khử kẻ địch.• Đội hình này đang kích hoạt hai nhóm hợp kích Mã Siêu+Hoàng Trung, quan tiền Vũ+Trương Phi, gây gần kề thương bạo kích mạnh.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Mã Siêu, sau khi thi triển kĩ năng giúp sản phẩm trước phe ta nhận được Hộ Thuẫn sút Thương, tăng tài năng sống sót của đội.• Vị trí 2 Nhân vật, gần kề thương cao, sức lực cũng không tồi, đánh được chịu đựng đòn được.• Vị trí 3 lưu giữ Bị, năng lực trị liệu dạn dĩ và khi bị giáp thương năng lực giúp phục sinh lực toàn đội, bảo đảm khả năng sống sót của đồng đội.• Vị trí 4 Trương Phi, thi triển kĩ năng tấn công địch mặt hàng trước, sức khỏe càng thấp liền kề thương càng cao, năng lực sát yêu thương mạnh.• Vị trí 5 Hoàng Trung, thi triển tài năng tấn công địch hàng trước, hủy hoại nhanh kẻ địch sinh lực thấp.• vị trí 6 quan tiền Vũ, gây tiếp giáp thương đơn vị hàng trước mạnh, tỉ trọng bạo kích cao, tương thích một mình diệt nhanh Tướng chủ yếu của địch hàng trước(Vị trí 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể hoán đổi).

Xem thêm:

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quan Vũ – Từ sản phẩm – giữ Bị – Bàng Thống – Trương Phi.)

*

Cách đánh:

• không tính việc bảo vệ khả năng gần kề thương còn tăng tài năng khống chế phe địch của Từ thứ và tài năng tăng tấn công của Bàng Thống.• Trương Phi, quan tiền Vũ gây cạnh bên thương mạnh, Bàng Thống tăng tác dụng tấn công cho toàn đội, cạnh bên thương thêm bạo kích.• Đội hình này vẫn kích hoạt hai nhóm hợp kích Bàng Thống+Từ Thứ, quan tiền Vũ+Trương Phi, sát thương đội táo bạo hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 quan tiền Vũ, gây gần cạnh thương đơn vị chức năng hàng trước mạnh, tỉ trọng bạo kích cao, tương thích một bản thân diệt cấp tốc Tướng bao gồm của địch sản phẩm trước, giành mang ưu thế.• Vị trí 2 trường đoản cú Thứ, thi triển kĩ năng kèm công dụng choáng, khống chế giỏi Tướng địch sản phẩm sau, cách biệt kỹ năng thi triển của mục tiêu, trì hoãn tiếp giáp thương phe địch.• địa chỉ 3 giữ Bị, năng lực trị liệu dũng mạnh và khi bị liền kề thương năng lực giúp phục hồi lực toàn đội, đảm bảo an toàn khả năng sinh tồn của đồng đội.• Vị trí 4 Bàng Thống, tăng buổi tối đa ngay cạnh thương gần kề thương của Tướng.• địa điểm 5 Nhân vật, gần kề thương cao, sức lực cũng không tồi, tấn công được chịu đòn được.• Vị trí 6 Trương Phi, thi triển kĩ năng tấn công địch hàng trước, sinh lực càng thấp giáp thương càng cao, năng lực sát thương dũng mạnh (Tất cả địa chỉ đều hoàn toàn có thể hoán đổi).

Trận Hình Nước Ngô

- Ngô có khả năng hỏa công mạnh, với kim chỉ nam bị thiêu đốt rất có thể tăng tấn công và tăng tỉ lệ khống chế.

- tướng tá hỏa công là cốt cán của đội, thiêu thốt nhiên kẻ địch, tiếp nối gây cạnh bên thương bạo phát.

- Đánh chuyển phiên quanh kĩ năng của các Tướng hỏa công rất có thể kết hòa hợp thành các tổ hợp, phát huy tối đa ưu cố thiêu đốt.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Thái Sử trường đoản cú – Lục Tốn – Lữ Mông – Tôn Quyền – Cam Ninh.)

*

Cách đánh:

• phối hợp Thái Sử từ hỏa công phương châm hàng trước, Lục Tốn hỏa công mặt hàng sau, gây tiếp giáp thương toàn diện phe địch.• Thái Sử Từ kết hợp Tôn Quyền, gây ngay cạnh thương địch sản phẩm trước, Lục Tốn phối kết hợp Cam Ninh, gây tiếp giáp thương địch mặt hàng sau, Lữ Mông khiến cho mục tiêu thiêu đốt có xác suất kèm công dụng choáng, đạt về tối đa mục tiêu khống chế mục tiêu.• Đội hình này sẽ kích hoạt hai nhóm hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Cam Ninh+Lữ Mông, gây gần kề thương lớn.• Thái Sử Từ, Lục Tốn thiêu đốt toàn vẹn phát huy tối đa tài năng Lữ Mông tấn công toàn thể phe địch kèm tác dụng choáng.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển năng lực gây tác dụng thiêu đốt cho địch sản phẩm trước.• Vị trí 2 Lục Tốn, thi triển kĩ năng gây kết quả thiêu đốt đến địch sản phẩm sau (Vị trí 1, 2 hoàn toàn có thể hoán đổi).• Vị trí 3 Lữ Mông, gây gần cạnh thương cục bộ phe địch, kèm kết quả choáng, khống chế phe địch.• Vị trí 4 Tôn Quyền, thi triển tài năng gây sát thương mang lại địch mặt hàng trước, có tăng gần kề thương với mục tiêu bị thiêu đốt.• Vị trí 5 Cam Ninh, thi triển kỹ năng gây liền kề thương mập cho đối phương hàng sau, tất cả tăng gần kề thương với kim chỉ nam bị thiêu đốt, có công dụng tiêu diệt cấp tốc địch mặt hàng sau.• Vị trí 6 Nhân vật, gần kề thương cao, sức lực cũng không tồi, đánh được chịu đựng đòn được (Vị trí 3, 4, 5 có thể hoán đổi).

Đội hình sát Thương-Hàng Trước:

(Thái Sử trường đoản cú – Thượng hương thơm – Tôn Quyền – Đại Kiều – tiểu Kiều.)

*

Cách đánh:

• kết hợp khả năng hỏa công mặt hàng trước của Thái Sử Từ, gây gần cạnh thương và khống chế địch sản phẩm trước.• Thượng Hương, Tôn Quyền gây cạnh bên thương cho mục tiêu bị thiêu đốt, bạo kích tăng, tiểu Kiều làm cho mục tiêu bị nung nấu kèm theo hiệu quả tê liệt, tổ phù hợp với nhau sẽ gây cho địch hàng trước một loạt liền kề thương và công dụng khống chế.• Đội hình này vẫn kích hoạt hòa hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Đại Kiều cung ứng khả năng tồn tại cho đội, đái Kiều tăng cạnh bên thương mang đến đội.

Phân tích tướng:

vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển năng lực gây tác dụng thiêu đốt đến địch hàng trước.• Vị trí 2 Thượng Hương, thi triển kỹ năng gây sát thương lớn cho 1 kẻ địch mặt hàng trước, bao gồm tăng tiếp giáp thương với mục tiêu bị thiêu đốt.• Vị trí 3 Tôn Quyền, thi triển kỹ năng gây giáp thương mang lại địch sản phẩm trước, bao gồm tăng gần kề thương với phương châm bị thiêu đốt (Vị trí 2, 3có thể hoán đổi).• Vị trí 4 Đại Kiều, thi triển kỹ năng, tiến công thường kèm hiệu quả trị liệu liên tục, tăng tài năng sống sót của đội.• Vị trí 5 Nhân vật, tiếp giáp thương cao, sức khỏe cũng ko tồi, đánh được chịu đòn được (Vị trí 4, 5 có thể hoán đổi).• Vị trí 6 tiểu Kiều, thi triển kĩ năng khiến phương châm thiêu đốt kèm tác dụng tê liệt, tăng gần cạnh thương mang lại đồng đội.

Trận Hình Nước Quần Hùng

- Quần Hùng có chức năng khống chế mạnh, đồng thời có khả năng giảm nộ và gây gần kề thương độc.

- năng lực khống chế tối đa kéo dãn thời gian gây gần cạnh thương của kẻ địch; khả năng giảm nộ kéo dài thời gian thi triển khả năng của kẻ địch; khả năng bảo trì sát thương trúng độc hết sức nổi bật

- cách chơi đội khống chế đa dạng, linh hoạt, hoàn toàn có thể áp dụng những tổ hợp khống chế khác nhau, giảm sức mạnh kẻ thù và giành chiến thắng.

Đội hình Độc yêu thương Trận:

Trương Giác – Công Tôn Toản – trả Hủ – Vu mèo – Viên Thiệu.

*

Cách đánh:

• kỹ năng kèm công dụng trúng độc của đưa Hủ, Vu Cát bao gồm sát yêu thương cao, bảo trì 2 lượt, số lượt chiến đấu càng lớn, ngay cạnh thương càng cao.• Trương Giác, Công Tôn Toản, Viên Thiệu khống chế đối thủ tối đa, kéo dãn số lượt chiến đấu, vạc huy công dụng tối đa của giáp thương trúng độc.• Đội hình này vẫn kích hoạt hai team hợp kích Trương Giác+Vu Cát, đưa Hủ+Công Tôn Toản, bảo vệ sát thương, chế ước cùng lúc, gây gần kề thương mạnh bạo hơn.

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển tài năng kèm công dụng trầm mang (câm lặng), rất có thể hạn chế địch sản phẩm trước thi triển kĩ năng ở lượt đầu.• Vị trí 2 Công Tôn Toản, thi triển năng lực kèm hiệu quả giảm nộ, rất có thể hạn chế địch hàng sau thi triển tài năng ở lượt đầu (Vị trí 1, 2 hoàn toàn có thể hoán đổi)• vị trí 3 mang Hủ, thi triển kĩ năng kèm tác dụng trúng độc, hoàn toàn có thể gây gần cạnh thương trúng độc 2 lượt cho địch hàng trước.• Vị trí 4 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, tấn công được chịu đựng đòn được.• vị trí 5 Vu Cát, thi triển kĩ năng kèm công dụng trúng độc, gây gần kề thương trúng độc trong 2 lượt đến 3 kẻ địch ngẫu nhiên (Vị trí 3, 4, 5 rất có thể hoán đổi).• Vị trí 6 Viên Thiệu, thi triển kỹ năng kèm kết quả tê liệt, khiến cho phe địch trong 2 lượt thiết yếu đánh hay (không thể hồi nộ), trì hoãn thi triển kĩ năng lượt kế của phe địch, đạt mục đích kéo dãn dài số lượt chiến đấu.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

Trương Giác – Đổng Trác – Vu cát – Hoa Đà – Hoa Hùng.

*

Cách đánh:

• Vu Cát, Hoa Hùng có chức năng sát thương tốt, Đổng Trác có chức năng sinh tồn mạnh, Trương Giác có tác dụng khống chế.• Hoa Đà trị liệu giỏi, giúp tăng kỹ năng sống sót của đồng đội.• Đảm bảo gần kề thương, đội hình này sẽ kích hoạt hai team hợp kích Trương Giác+Vu Cát, Đổng Trác+Hoa Hùng, tiếp giáp thương bạo phổi hơn

Phân tích tướng:

Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm công dụng Trầm mang (câm lặng), hoàn toàn có thể hạn chế địch mặt hàng trước thi triển khả năng ở lượt đầu.• Vị trí 2 Đổng Trác, thi triển kĩ năng kèm Hộ Thuẫn sút nhiều gần kề thương buộc phải chịu.• Vị trí 3 Vu Cát, thi triển kỹ năng kèm kết quả trúng độc, gây gần kề thương trúng độc trong 2 lượt mang lại 3 đối phương ngẫu nhiên.• vị trí 4 Hoa Đà, năng lượng trị liệu giúp nhóm tăng khả năng sinh tồn• địa điểm 5 Nhân đồ gia dụng , tiếp giáp thương mạnh, sức lực cao, tấn công chống đỡ số đông ổn (Có thể thay đổi giữa địa điểm 4, 5).• địa chỉ 6 Hoa Hùng, tướng tiến công mạnh, gây ngay cạnh thương mập lên đối thủ hàng ngang, gồm khả năng dứt điểm (Vị trí 3, 6 rất có thể đổi đến nhau).