Giới Từ Là Gì Trong Tiếng Anh

Giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh xuất hiện thêm ở phần nhiều các câu nói tiếng Anh, bất kỳ là giờ Anh giao tiếp hay học tập thuật.Ngoài ra, Giới từ bỏ là từ hoặc team từ thường được sử dụng trước danh trường đoản cú hoặc đại từ nhằm chỉ sự liên hệ giữa danh trường đoản cú hoặc đại từ này với những thành phần không giống trong câu. Vậy giới từ tất cả vai trò gì so với việc học tiếng anh của chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn cỗ 4000 trường đoản cú vựng giờ anh thường dùng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới trường đoản cú (Preposition) là hầu như từ (in, on, at,…) hay đứng trước danh từ, nhiều danh từ bỏ hoặc danh rượu cồn từ. Ví dụ:

I go khổng lồ the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Giới từ là gì trong tiếng anh

Ở ví dụ 1 “sunday” là tân ngữ của giới tự “on”. Ở lấy ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới từ bỏ “in”.Chú ý: chúng ta phải luôn luôn phân biệt trạng tự (adverb) cùng giới từ, bởi vì thường lúc 1 từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều không giống nhau cơ bạn dạng là Trạng từ bỏ thì không tồn tại tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ

Dưới đó là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ thịnh hành trong tiếng Anh:

Giới từ bỏ chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày vào tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian trong ngàynămsau một khoảng thời gian nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời hạn nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ mang đến hiện tạisince 1980
formột khoảng thời gian nhất định tính từ quá khứ mang lại hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời gian trong thừa khứ2 years ago
beforetrước khoảng thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten to six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bắt đầu và kết thúc của khoảng chừng thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho cho khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm:

byin the sense of at the latestup to lớn a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới tự chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà bạn làm gì đó (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của người nào đó hoặc đồ vật gi đóJane is standing by / next to / beside the car.
undertrên bề mặt thấp hơn (hoặc bị bao phủ bởi) mẫu khácthe bag is under the table
belowthấp hơn cái khác nhưng cao hơn nữa mặt đấtthe fish are below the surface
overbị bao phủ bởi chiếc khácnhiều hơnvượt qua một cái gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một cái gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía mặt kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom and the sidesdrive through the tunnel
tomovement to lớn person or buildingmovement lớn a place or countryfor bedgo lớn the cinemago khổng lồ London / Irelandgo lớn bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly lớn it)go 5 steps towards the house
ontomovement lớn the vị trí cao nhất of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ quan trọng đặc biệt khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a car / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a car / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn bộ 4000 từ bỏ vựng tiếng anh hay được sử dụng FREE

*

Mong rằng với bài viết Giới từ bỏ trong giờ Anh: bí quyết sử dụng, quy tắc nên biết này cũng góp ích cho các bạn 1 phần nào kia trong việc học tập với nghiên cứu.Cùng bài viết liên quan về các ngữ pháp tổng đúng theo trong tiếng anh tại conwayhistory.org nhé.