Hà tĩnh khúc hát ân tình

bạn từ là tự phương Bắc vẫn qua loại sông, sông dài. Tìm đến phương này, một nhà thân ái. Ơi! Tình Bắc duyên phái nam là duyên tình phổ biến muôn đời ta đắp xây. Chạm chán nàng, thiếu phụ là thôn thiếu nữ mắt duyên mỉm cười say môi hồng. Tình ngát đôi lòng mộng vàng bình thường bóng. Ơi! Mạch đất thắp nhang là hương đề nghị lao phổ biến đời vai gần cạnh vai. Thuộc góp bàn tay thương yêu nhau rồi ngô khoai nhì mùa ngạt ngào một thú vui chung vui. đến thơm hương thơm đời lúa đá quý tình ơi! Ngày mai hạnh phúc nơi vị trí reo cười. Quê hương thôi nhức sầu chống sông núi cách chia. Ta lấy yêu yêu đương về đến phương Bắc.Tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng. Lời hát đậc ân hồng hồng song má. Ơi! Đời sống yên vui, là vui. Dìu nhau đi vào chung láng mơ.

Bạn đang xem: Hà tĩnh khúc hát ân tình


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.