HÀM TÍNH SỐ THÁNG SỐ NGÀY GIỮA HAI THỜI ĐIỂM

Đôi khi, trong thừa trình làm việc với dữ liệu ngày tháng nghỉ ngơi trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ share cho chúng ta về việc thực hiện hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được hiệu quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa hầu hết các thông tin về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm tính số tháng số ngày giữa hai thời điểm


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày ban đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày sau cùng hoặc ngày ngừng khoảng thời gian.Unit: Là giá trị tin tức muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời khắc trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời gian trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và nhận được công dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời điểm trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhấn được công dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời khắc trên họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được hiệu quả là 154760085

Tính số năm thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số năm thân hai thời khắc trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được tác dụng là 4

Tính số tháng thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhấn được tác dụng là 58

Tính số ngày giữa hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời gian trên họ sử dụng hàm datedif với cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhận được hiệu quả là 1791

Trước khi share một công thức tổng quát cho hầu như trường hợp chúng ta cũng có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ bài viết này, sự chia sẻ là mối cung cấp khích lệ lớn nhất để trang web thường xuyên những nội dung bài viết thế này

Tính thời hạn tổng phù hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây thân 2 thời khắc hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dìm được hiệu quả như mong mỏi muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, bọn họ hãy làm quen với một số quy cầu định dạng của hàm này.

Xem thêm: Mã Số Karaoke Cầu Vồng Sau Mưa, Ca Sĩ: Vũ Huy, Cầu Vồng Sau Mưa


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số thiết bị nhất rõ ràng rồi, họ muốn format gì thì họ sẽ cho vô đó. Tham số thứ hai là bọn họ muốn định dạng như thế nào, trong bài bác này, chúng ta muốn định dạng thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ xem thêm 1 số ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ cùng phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút và giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho chính mình thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, họ có 2 biện pháp làm như sau:

*

Cách 1: dùng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày kết thúc – Ngày bắt đầu

Kết quả hệt như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho ngày (Day)

Ta thấy hiệu quả của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, tuy thế dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy tác dụng hàm DATEDIF theo ngày phân tách cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), bọn họ sẽ sử dụng hàm thải trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên vẻ ngoài tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng thông số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số mon lẻ kế bên số năm, ta hoàn toàn có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF với thông số là “ym”

*

Trong ô E2, bí quyết Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = một năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với phương pháp này, các bạn cũng có thể vận dụng linh hoạt cho quá trình của mình.

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà lại còn bắt buộc sử dụng xuất sắc cả những công chũm của Excel. Số đông hàm cải thiện giúp áp dụng xuất sắc vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những lao lý thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…