Làm thẻ căn cước gắn chip bao lâu thì lấy được

gmail.com hỏi: Việc tiếp nhận và xử lý thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD được quy định như nào? thời hạn thực hiện nay trong bao lâu?
*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*

Bộ Công an vừa mới qua đã ban hành Thông tứ số 60/2021/TT-BCA ngày 15 mon 5 năm 2021 điều khoản thời hạn xử trí hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ CCCD có nêu rõ về thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân đang được tiến hành trong vòng 8 ngày thao tác (Điều 11, Chương II, Thông tứ số 60/2021/TT-BCA). Ví dụ như sau:

Điều 11. Thời hạn giải pháp xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1.

Bạn đang xem: Làm thẻ căn cước gắn chip bao lâu thì lấy được

Xem thêm:

Đối với hồ nước sơ vày Công an cấp huyện hoặc chống Cảnh sát cai quản hành chính về trơ thổ địa tự buôn bản hội chào đón thì trong thời hạn 02 ngày làm cho việc tính từ lúc khi đón nhận đủ hồ sơ phải xong việc cách xử lý và chuyển tài liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu non sông về dân cư.

2. Tại viên Cảnh sát thống trị hành thiết yếu về trơ trọi tự làng hội:

a) Đối với tài liệu điện tử do solo vị mừng đón đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân Công an các tỉnh, tp trực thuộc tw chuyển lên thì trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc kể từ lúc nhận đủ dữ liệu điện tử, viên trưởng cục Cảnh sát quản lý hành thiết yếu về trơ khấc tự buôn bản hội phải xong việc xử lý, phê duyệt, in hoàn hảo thẻ Căn cước công dân;

b) Đối với hồ sơ bởi vì Trung trung tâm dữ liệu giang sơn về dân cư chào đón thì trong thời hạn 04 ngày làm cho việc kể từ khi nhận hồ sơ phải xong xuôi việc xử lý, phê duyệt, in hoàn hảo thẻ Căn cước công dân;

c) trong thời hạn 02 ngày làm cho việc kể từ khi in hoàn hảo thẻ Căn cước công dân, phải chuyển phân phát thẻ Căn cước công dân về mang đến nơi làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, theo nội dung của Thông bốn nêu bên trên thì thời hạn giải pháp xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ CCCD tối đa vào 08 ngày thao tác làm việc (02 ngày để chuyển dữ liệu điện tử lên Trung vai trung phong dữ liệu quốc gia về dân cư; 03 - 04 ngày để cục trưởng viên Cảnh sát thống trị hành thiết yếu xử lý, phê duyệt, in thẻ cùng 02 ngày đưa phát về nơi bạn dân làm thủ tục). Trường phù hợp công dân yêu cầu hỗ trợ, phía dẫn hoàn toàn có thể liên hệ cơ quan siêng môn tiến hành (Công an) để bảo đảm an toàn quyền và tiện ích hợp pháp theo nguyên lý của pháp luật./.