Lưu file word thành ảnh

Đôi khi việc mở file Word trở cần thật phiền phức bởi đầy đủ lí vì như phần mềm không tương thích hoặc đều lỗi về font… trong trường hợp cần lưu vào để đọc lại hoặc nhờ cất hộ đi nhưng mà không chỉnh sửa, ta hoàn toàn có thể lưu file Word dưới hình dáng ảnh. Để làm rõ hơn chúng ta hãy đọc bài viết sau đây.


Lưu tệp tin Word dưới dạng hình ảnh bằng phương pháp chụp màn hình

Khác cùng với Powerpoint, Word không giới thiệu tùy lựa chọn lưu file dưới bề ngoài ảnh. Ta hoàn toàn có thể convert sang PDF, mặc dù đó không hẳn là điều kể tới trong nội dung bài viết này.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tiếp tục thực hiện tương từ bỏ với những mục còn lại. Vậy là ta đã lưu được file word bên dưới dạng hình ảnh rồi.