Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi

2 cách làm tính diện tích s hình chữ nhật2.4 một vài Bài Toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật2.6 bài bác tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng chính là đường bảo phủ toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

Trong đó:

Bạn đã xem: cách tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật


P là chu vi hình chữ nhật.a là chiều lâu năm hình chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm = 6cm và chiều rộng lớn = 3cm. Yêu cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với bài toán tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản dễ dàng này, bạn giải chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật đã giới thiệu ở trên để giải quyết:Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bởi độ to của mặt phẳng hình, là phần khía cạnh phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được tính theo công thức chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Trong đó:

S là diện tích s hình chữ nhật.a là chiều lâu năm hình chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Trường phù hợp 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

– Khái niệm tính diện tích hình chữ nhật : diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều lâu năm nhân với chiều rộng.– Công thức tính diện tích s hình chữ nhật S = a x bTrong đó:+ a: Chiều dài của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng của hình chữ nhật+ S: diện tích hình chữ nhậtVí dụ: Có một hình chữ nhật ABCD cùng với chiều nhiều năm = 5cm và chiều rộng lớn = 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bởi bao nhiêu? Khi vận dụng công thức tính diện tích s hình chữ nhật, ta bao gồm như sau:S = a x b = 5 x 4 = 20cm2 (Xăng-ti-mét vuông)

* Trường đúng theo 2: Biết 1 cạnh với đường chéo cánh của hình chữ nhật

Đối với trường phù hợp này, bạn phải tính một cạnh còn lại, kế tiếp bạn phụ thuộc vào công thức ở trường thích hợp 1 để tính diện tích. 

*

Giả sử: bài toán cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo AD = c. Tính diện tích ABCD.

– cách 1: Tính cạnh BD dựa theo định lý Pytago lúc xét tam giác vuông ABD.– cách 2: hiểu rằng cạnh BD cùng AB thì bạn dễ ợt tính được diện tích s ABCD = AB x BD.

Tính chất Và lốt Hiệu phân biệt Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– hai đường chéo trong hình chữ nhật bởi nhau, giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.– Có không hề thiếu tính hóa học của hình bình hành với hình thang cân.– nhì đường chéo trong hình chữ nhật cắt nhau tạo nên 4 tam giác cân.

* lốt hiệu

– Tứ giác tất cả 3 góc vuông – Hình thang cân gồm một góc vuông– Hình bình hành có một góc vuông hoặc có hai đường chéo cánh bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ cách làm tính diện tích, chu vi hình chữ nhật ngơi nghỉ trên, bạn dễ dãi suy ngược công thức tính chiều dài, chiều rộng lúc biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

* Cho diện tích, chiều lâu năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều lâu năm = diện tích : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = diện tích s : Chiều dài

* mang đến chu vi, chiều lâu năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều nhiều năm = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng lớn = P: 2 – chiều dài

Lỗi sai Hay gặp gỡ Phải Và đều Lưu Ý lúc Làm bài Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

– các đại lượng cần được cùng đơn vị đo lường. Thông thường, các bài toán đơn giản, đề bài xích sẽ ra solo vị đo lường và tính toán giống nhau, còn việc khó thì các bạn cần chăm chú điều này bởi có thể đề bài xích đánh lừa.– Ghi sai đơn vị chức năng tính: cùng với diện tích, bạn cần viết đơn vị đo lường cùng với mũ 2.

Một Số câu hỏi Tính diện tích Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật biến đổi như nạm nào nếu:a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng bớt 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích s S của hình chữ nhật vừa tỉ trọng thuận cùng với chiều dài a, vừa tỉ trọng thuận cùng với chiều rộng lớn b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng bao gồm nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m với 5,4m bao gồm một hành lang cửa số hình chữ nhật kích thước là 1m với 1,6m với một cửa đi ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m cùng 2m.

– Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng nếu diện tích các cửa bởi 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian chống trên tất cả đạt mức chuẩn về ánh nắng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

*

Lời giải:

Đo nhị cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng cách làm tính diện tích s tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích s của hai hình vuông dựng trên nhị góc vuông với diện tích hình vuông vắn dựng bên trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích các hình sau đây (h.124)( từng ô vuông là 1 trong đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b ∆ADH = ∆ BCI nên diện tích hình b vẫn bằng diện tích hình a (ABIH).Vậy diện tích s hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c: ∆ KLN = ∆ NMO nên diện tích hình c vẫn bằng diện tích s hình a (KMCB).Vậy diện tích hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật tất cả diện tích nhỏ dại hơn nhưng tất cả chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy bên cạnh đó vậy.b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích s hình chữ nhật với diện tích hình vuông có thuộc chu vi vừa vẽ. Vì sao trong các hình chữ nhật tất cả cùng chu vi thì hình vuông vắn có diện tích lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1: Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 20cm cùng chiều dài bằng 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm cùng 500cm2

Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bởi 15cm cùng nửa chu vi bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm cùng 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi 96 cm, nếu sút chiều dài 13 centimet và bớt chiều rộng lớn 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật kia có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật gồm chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích s của một hình chữ nhật gồm chiều rộng 26 cm và bao gồm chu vi cấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng x 2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Tín đồ ta sút chiều dài và tăng chiều rộng nhằm miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Kiếm tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị bớt của chiều nhiều năm miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng khu đất được tạo thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng lớn miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều lâu năm hình chữ nhật lúc biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

*

Cách giải: Cách này áp dụng mối tương quan giữa hai bí quyết tính diện tích hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài với chiều rộng sau hoàn toàn có thể áp dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Xem thêm:

Như vậy từ cách làm tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cùng lại tương xứng nhất với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta có tổng của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN các thành tích của số đo chiều rộng và chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng cách thức đối chiếu, từ (1) ta thấy toàn bô đo của chiều rộng cùng chiều lâu năm là 29 m, đem đối chiếu với hiệu quả cặp số đo chiều rộng và chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 cùng 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều nhiều năm là đôi mươi m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) và phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đang là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy search chu vi miếng vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn những là đầy đủ số từ nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng nên rất có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều dài của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài rèn luyện tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều nhiều năm thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều dài 14 m. Giả dụ chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó đổi thay hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 12 m, hiểu được 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu sút một cạnh hình vuông vắn đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng gấp đôi chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông có chu vi bằng nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được phân thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật gồm chu vi gấp rất nhiều lần chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm hai lần chiều rộng yếu chiều nhiều năm 6cm, cơ mà chiều dài lại nhát năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng kém chiều lâu năm 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

b. Hãy phân chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được phân thành hai phần vì một đoạn thẳng song song cùng với chiều rộng thế nào cho phần đầu tiên là một hình vuông, phần vật dụng hai là hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?